Právě pro ně a s předstihem i pro osmáky přichystala společnost Republikové centrum vzdělávání ve spolupráci s Libereckým krajem projekt nazvaný Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje.

„Hlavním cílem projektu, který právě skončil, bylo pomoct žákům, kteří se rozhodují kam dál, ujasnit si vlastní identitu a nastavit životní cíle. Celkově šlo o kariérové poradenství,“ vysvětlil smysl Václav Prášek, manažer projektu. Jednou z klíčových aktivit se v rámci projektu stalo testování diagnostikou COMDI. Jde o počítačový program, který zjišťuje nejenom zájmy žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady.

Jeho výstupem je komplexní popis osobnosti žáka. „Forma šetření je například pro rodiče časově a finančně efektivnější, než klasické psychologické šetření. Navíc výstupy je možno použít pro další odbornou konzultaci s odborným poradcem nebo pracovníkem školy zaměřeným na kariérové poradenství,“ upřesnil Václav Prášek.

Školy, které se projektu účastnily, jej hodnotí vysoce kladně. „Projekt jsem uvítala, protože si myslím, že má smysl a konkrétní přínos pro žáky a jejich rodiče,“ uvedla Vladislava Plochová z liberecké školy na Broumovské. Vidí však i negativní stránky. „Samotné testování a organizace aktivit jsou časově náročné. Ovšem od samotných žáků mám velmi kladné ohlasy, přestože pro ně bylo náročné v průměru dvě hodiny se soustředit na otázky a odpovědi,“ dodala Plochová s tím, že ona sama by volila spíše až testování deváťáků, než žáků osmých tříd.

Jiřina Princová, šéfka Odboru školství LK, vidí kariérové poradenství jako neodiskutovatelnou nutnost. Jak připomněla, i Liberecký kraj vnímá potřebu ukázat dětem, jaké možnosti do budoucna mají. Proto například již několik let probíhá kampaň Techyes, která má v příznivém světle ukázat a přiblížit žákům technické obory.

„Nemáme však dostatek prostředků, abychom mohli financovat masivní kampaně. Proto se vypisují globální granty ze Vzdělávání pro konkurenceschopnost, odkud vyšel i tento projekt,“ připomněla Jiřina Princová s tím, že prozatím nejúspěšnější v podávání projektů jsou základní školy.

Jak doplnila, na podobné projekty má kraj 172 milionů, ovšem přetlak je obrovský. Celkem bylo zažádáno o 393 milionů. „Šanci uspět tak má pouze perfektně připravený projekt,“ doplnila šéfka odboru školství.