Dosavadní expozice Kámen a život a Člověk a hory nahradí v horizontu let 2011 až 2012 zcela nová výstava. „Hledáme tvůrce libreta, který by k nové expozici napsal scénář. Na jeho základě pak vytvoříme projekt a pokusíme se získat finanční podporu z evropských fondů,“ přiblížila Olga Hájková z Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí. „Chceme, aby expozice byla moderní, interaktivní, s použitím nových technologií. Přesto se technika musí stát pouze prostředkem, nikoliv cílem. A nesmí vyčnívat nad obsahem,“ dodala Hájková. Zájemci se mohou přihlásit do 1. září.

Současná expozice Kámen a život vznikla v roce 1984 a ve své době byla s ohledem na použití moderních technologií vrcholem českého výstavnictví. V roce 1996 na ni navázala expozice Člověk a hory. „I přes relativní stáří jsou obě stávající expozice atraktivní. Cítíme však, že technologiemi a obsahem jsou už za horizontem,“ dodala Olga Hájková.

„Nová expozice má představit Krkonoše jako území dlouhodobě ovlivňované přítomností člověka a vyzdvihnout jeho jedinečnost, nenahraditelnost i zranitelnost. Na rozdíl od současných expozic, které jsou zaměřené na horskou přírodu a život v horách. V nové budou potlačeny obecně známé skutečnosti, jako například fungování fotosyntézy,“ vysvětlil odborný referent Správy KRNAP Radek Drahný.