Oznámili to správci Krkonošského národního parku. Prohlášením chtějí vyvrátit spekulace, které se v poslední době vyskytly mezi obyvateli horského střediska. „Někteří špindlerovští občané se bouří. Říkají, že kaple je v souvislosti se stavebními pracemi na objektu Zdař Bůh poničená a že jí hrozí zbourání. Tyto informace se nezakládají na pravdě,“ deklaroval odborný referent Správy KRNAP Radek Drahný.

Svatopetrská kaple i s pozemkem, na kterém stojí, je majetkem národního parku. V současnosti probíhají stavební práce na bývalém penzionu Zdař Bůh ve Svatém Petru. „Kaplička s tímto objektem bezprostředně sousedila. V souvislosti s demolicí objektu Zdař Bůh údajně mělo dojít k poničení kaple. Jediný zásah do objektu kaple souvisí s tím, že v minulých letech bylo k zadní stěně kaple přistavěno technické zázemí objektu Zdař Bůh. Tato přístavba byla nyní v rámci rekonstrukce objektu Zdař Bůh odstraněna,“ vysvětlil situaci Radek Drahný. Zároveň ujistil, že svatopeterská kaple se stěhovat nebude, naopak se chystá její zrestaurování.

V současné době pracovníci Krkonošského muzea Správy KRNAP podle Drahného procházejí dostupné archiválie, aby shromáždili podklady pro historicko-architektonický průzkum. „Na jeho základě chceme připravit projekt na rekonstrukci. V rámci ní bude opravena fasáda a zcela pravděpodobně bude nepůvodní plechová střecha nahrazena pro Krkonoše typickým štípaným šindelem,“ popsal postup Radek Drahný.

Správa KRNAP pečuje o drobné církevní památky. Do oprav kulturních památek investovala již více než 5 milionů korun.

Důkazem toho jsou například kapličky na Konfiskátech, Kněžicích nebo nedávno opravená Mariánské kaple a křížová cesta ve Stromkovicích.