Kasper získal nejvýznamnější tamní ekonomickou trofej Svidnického Gryfa za dlouholetou česko-polskou spolupráci. Přední výrobce a dodavatel dřevěných nosných konstrukcí patří už mnoho let mezi nejvýznamnější firmy u nás i v Polsku, kam dodává výrobky, služby a rozvíjí také spolupráci v oblasti montáže.

Adamec byl oceněný zvláštním uznáním za dlouholetý přínos k partnerství Trutnova a Svidnice. Ocenění za Osobnost příhraničí obdržel česko-polský tlumočník Bohdan Janeczek.

Prestižení ocenění předávají Svidničtí už čtrnáct let. "Věřím, že projekt čeká ještě mnoho dalších ročníků, které budou povzbuzením nejenom pro podnikatele Świdnice a Trutnova," uvedl na Facebooku Ivan Adamec.

Podobným způsobem se chystá ocenit podnikatele také Trutnov. Slavnostní vyhlášení je plánované na pátek 9. listopadu do Uffa.