Podnikatel Rudolf Kasper a ředitel Uffa Libor Kasík podepsali během krátké doby dvě důležité smlouvy. První o generálním partnerství právě probíhajícího festivalu klasické hudby Trutnovský podzim za 220 tisíc korun. Druhou před pár dny o celoročním generálním partnerství na sezónu 2018/19 za 750 tisíc korun.

„Mojí největší láskou v oblasti umění je klasická hudba. Jak v její kompozici, tak i v interpretaci spatřuji dokonalost, a to mě naplňuje. Ale oslovují mě i další oblasti, jako například nový cirkus - vlastně asi ze stejného důvodu, i když tam se používají jiné prostředky,“ vysvětlil Rudolf Kasper.

Pro trutnovského mecenáše byly hlavními důvody ke spolupráci láska ke kultuře a patriotismus. „V mé podpoře mě motivuje fakt, že skrze činnost Uffa vnímám pozitivní dopady umění i na naše město jako celek,“ oznámil.

Libor Kasík zopakoval, že partnerství umožní Uffu nabízet kvalitnější program se špičkovými světovými umělci. „Peníze využijeme například na koprodukci nového projektu Cirku La Putyka ISOLE, který bude mít v Uffu premiéru v únoru příštího roku nebo na taneční představení Svěcení jara (Rite of Spring) předního izraelského choreografa a tanečníka Yossi Berga a jeho souboru,“ uvedl.

Uffo, coby příspěvková organizace města, dostává od radnice peníze na zhruba polovinu rozpočtu. Nepokryje to ale všechny mandatorní (povinné) výdaje. „Od začátku našeho fungování tedy hledáme další zdroje financí, z nichž zásadní je právě partnerství s firmou Kasper. Zážitky v různých uměleckých formách nás činí ve svém důsledku šťastnějšími, tolerantnějšími, ale i silnějšími. To chceme přinášet a v tom nám firma Kasper velmi pomáhá,“ dodal Libor Kasík.