Stavební úřad zveřejnil nákres nového Kauflandu loni v prosinci. Okamžitě se objevila kritika. Nejhlasitější od obyvatel ze vchodu čp. 528 v Tiché ulici. Obávají se, že nový market bude příliš blízko jejich domu a bude jim stínit, protože má být půdorysně asi 10 procent větší a má stát o 50 metrů severněji. Kritizují také plánované kácení stromů, bojí se úbytku parkovacích míst (odstavná plocha za obchodem má zaniknout) a nelíbí se ani zpoplatněné parkoviště se závorou.

Nespokojená je i radnice. Záměr má podle ní řadu nedostatků oproti platnému územnímu plánu. Připomínky má rovněž k osvětlení, počtu parkovacích míst a zvýšené náročnosti na dopravní kapacitu. Navržený obchodní dům podle ní nezapadá do okolního prostředí a nerespektuje urbanistický ráz nejlidnatějšího trutnovského sídliště. Vadí ji také, že Kaufland dosud neuspořádal veřejné projednání.

Ve středu vedení města jednalo za zástupci českého Kauflandu. „Vysvětlili jsme jim vážnost situace, upozornili je, že se ztotožňujeme s velkou částí námitek občanů, že chceme kultivovaný rozvoj sídliště a že očekáváme podobný přístup od nich,“ říká trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.

Společnost podle něj sice nestáhne už podanou žádost o stavební povolení, ale deklarovala ochotu ke změnám. „Otázkou je, jak velké budou a jak rychle k nim dojde. České vedení Kauflandu nemůže rozhodnut vše a samo. Centrálu mají v Německu, takže jejich rozhodovací procesy nějaký čas zaberou,“ vysvětluje Eichler.

Jenže právě tzv. vypořádávání námitek může celý proces zpomalit. Projednávají a vyhodnocují se totiž všechny, které budou na odbor výstavby doručené. A zřejmě jich nebude málo. „Očekáváme, že námitky podá několik desítek občanů žijících v dotčených ulicích. Pravděpodobnost, že by Kaufland letos stavěl, není moc velká,“ myslí si místostarosta. Lidé mohou podávat námitky a připomínky do pátku.

Pokud by se obchodní řetězec s Trutnovany neshodl, mohlo by připomínkové řízení stavbu zbrzdit dokonce o několik let. Radnice je ale optimistická. „Naše argumenty jsou dost silné na to, abychom donutili Kaufland ke změnám,“ věří Tomáš Eichler.

Radnice doufá, že v horizontu několika týdnů se vedení firmy sejde i s místními občany, vyslechne jejich námitky a vysvětlí vlastní záměry. „Kdyby se s lidmi potkali hned na začátku celého procesu, byla by situace pro všechny strany lepší a jednodušší,“ dodává Eichler.

Kaufland ale na otázku, zda uspořádá veřejnou besedu s obyvateli, odpověděl vyhýbavě. "V současné chvíli čekáme na vydání rozhodnutí Stavebního úřadu," sdělila mluvčí Kauflandu Renata Maierl. 

Obchodní řetězec chce novou budovou nahradit technicky a opticky zastaralou, třináct metrů vysokou prodejnu. "Nahradit by ji měla nižší, moderní, ekologická prodejna s nejnovějšími technologiemi. Dalšími výhodami je podlahové vytápění, rekuperace, minimální hluková zátěž, teflonová dlažba v oblasti boxů na vozíky, která pohlcuje hluk nákupních vozíků," vysvětluje mluvčí. 

Součástí parkoviště má být také nabíjecí stanice pro elektromobily a více parkovacích stání velkého formátu 2,5 krát 5 metrů. Designová fasáda budovy je v návrhu doplněna skleněnými prvky a prvky Alu Cobond. "Chceme našim zákazníkům nabídnout bohatší šíři sortimentu v moderní budově. Moderní interiér, nižší regály, širší uličky, navigační systém zastoupený piktogramy pro jednodušší orientaci v prodejně. Pro zaměstnance nechybí moderní a větší zázemí," dodává Renata Maierl.