Frekventovaný most přes říčku Čistou v centru města bude tento týden bez dopravy. Mizí totiž mostní provizorium, které umožňovalo průjezd i těžkým nákladním automobilům. Stavba, dnes již chráněná památka, tak po dvou letech dostane původní podobu bez železné nadstavby.

„Začala demontáž stávající provizorní mostové soupravy, která by měla zmizet během pár dnů. Současně se v okolí a na blízkých uzlových bodech vyznačí aktuální zatížitelnost podle provedeného průzkumu a statických výpočtů. Nejvyšší povolená hmotnost vozidla bude snížena ze 40 na 30 tun. Dodržování budeme kontrolovat prostřednictvím náhodných vážení," uvedl radní pro oblast dopravy Karel Janeček.

Původně chtěl Královéhradecký kraj most odstranit a postavit nový, s vyšší nosností. Jenže dosavadní, z roku 1926, byl na návrh památkového ústavu v Josefově zapsán mezi chráněné stavby. „Museli jsme to navrhnout, aby se Hostinnému jeho typický most zachoval. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne," řekl v polovině roku ředitel NPÚ Jiří Balský. A teď může být spokojený. Kraj sice podal proti zápisu mostu mezi památky rozklad, ale ministerstvo kultury jej nyní zamítlo.

„Neznamená to ale, že neprojede žádný kamion. Nosnost bude sice snížená o deset tun, ale obslužnost našich podniků ve městě máme zajištěnou," podotkla starostka Dagmar Sahánková.

Po odstranění provizoria bude doprava po mostě opět obousměrná a cestování přes město bude pro řidiče osobních aut výrazně pohodlnější. Stav mostu, který není v dobré kondici, pak bude pravidelně sledovaný. Jednou měsíčně dojde na běžnou kontrolu a vždy po dvou letech na hlavní mostní prohlídku. Kraj předpokládá, že o způsobu rekonstrukce chráněné technické stavby rozhodne v následujících letech.

Most je charakteristický dvěma železobetonovými horními oblouky se zavěšenou mostovkou. Podobné se v podhorských oblastech stavěly kvůli zvýšenému průtoku při jarním tání sněhu a při povodních. Na okrajích mostu je po dvou kandelábrech v kubizujícím stylu.

Přes Hostinné projedou denně čtyři tisíce aut a vyřešit složitou dopravní situaci není jednoduché. „Kraj si nechal zpracovat studie možného obchvatu, jednak kvůli zmíněnému mostu a ve snaze odvést dopravu od městské památkové zóny. Pohybujeme se ale na malém prostoru a ideální řešení asi neexistuje. Někde ubereme, jinde se to nakupí," je si vědoma starostka města Dagmar Sahánková.