O Vladimíru Klabanovi slyšel snad každý, kdo se hlouběji ponořil do poznání o nejmenších živých organismech na Zemi. Uznávaný vědec žije v Sobčicích nedaleko Hořic a působí jako konzultant pro farmaceutickou firmu. Celý profesní život se ale věnoval výzkumu. Vystudoval na Univerzitě Karlově v Praze, působil ale také ve výzkumných ústavech v Ústí nad Labem nebo v kanadském Torontu. 

„Kolik já toho vyzkoušel! Práci v nemocniční laboratoři, ve výzkumu nebo na hygienické stanici," vypráví a v očích mu jiskří hvězdičky.

Podle něj mikroby ovlivňují život nejen člověka, ale celého našeho světa. „Mikroorganismy jsou naprosto nepostradatelné pro život všech tvorů včetně samotného člověka. Bez jejich přítomnosti by život na naší planetě postupně, ale zcela zákonitě zaniknul," vysvětluje. 

Podobně mluvil už jeden z nejvýznamnějších biologů v historii Luis Pasteur, který říkal, že mikroby byly prvními a budou také posledními živými tvory na Zemi.

Celoživotní fascinace tajemným, pouhým okem neviditelným světem vyvrcholila letos vydáním obsáhlé učebnice pod složitým názvem Ekologie a patogenita mikroorganismů. „Ať se ale čtenáři nenechají názvem odradit. Je srozumitelná i pro úplného laika s dokončeným středoškolským vzděláním. Nejlépe poslouží studentům biologie, medicíny nebo potravinářských oborů a středoškolským učitelům, laborantům nebo ochráncům přírody. Ale i pro širokou veřejnost může být zajímavé dozvědět se souvislosti o světě kolem nich. Otevřou se jim nové, nepředstavitelné dimenze života na naší planetě.“ láká vědec ke čtení.

KnihaZdroj: Deník/Kateřina Chládková

V knize se podle Klabana lidé mohou dozvědět například o tom, jak se množí viry a proč jsou méně nebezpečné, čím jsou rozšířenější. Nebo o tom, co způsobuje zkažení potravin v ledničce, jak je možné, že jim zplesnivěl chleba ve špajzce. Do života si mohou čtenáři odnést také informace o řasách a sinicích, které žijí v přírodních stojatých vodách a kvůli kterým se letos nemohou koupat ve svém oblíbeném rybníku.

Kromě praktických informací obsahuje také podrobnou historii vědeckého zkoumání mikroorganismů, grafy, fotky z mikroskopů a tři rejstříky.

Knihu vydala Univerzita Pardubice, právě tam je také možné si ji objednat. „Tak obsáhlou a úplnou učebnici ještě nikdo nevydal. Nebýt sponzorského daru od jedné farmaceutické společnosti, nevydali bychom ji ani my. Už nyní se ozývají Američané a Němci, že mají zájem o překlad," dodává Vladimír Klaban.

Jeho poznávání říše, kterou lze pozorovat pouze elektronkovým mikroskopem, ale vydáním učebnice nekončí. „I já se mám ještě hodně co učit, dozvědět a objevit," říká celoživotní vědec a autor mnoha publikací. V důchodu se věnuje četbě a s manželkou se starají o sobčickou zahrádku. Právě tam také směřuje svou další vědeckou cestu. „Zajímají mě vztahy mikroorganismů a rostlin. Protože onemocnění stromů, keřů nebo květin také způsobují mikroby. Ještě nikdo ale nepřišel na to, jak a proč," popisuje, co by chtěl ještě poznat.