Program začne v 17 hodin na náměstí Václava Hanky a v Hankově domě a končí v 7 hodin ráno v pátek společnou teplou snídaní. Záštitu nad projektem převzal prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. Do 5. ročníku se mezi jinými subjekty zapojily i základní a střední školy ve Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. Některé základní školy se připojují vybíráním potravin mezi sebou, pedagogy a rodiči, v další škole žáci podpoří aktivitu přespáním ve svých třídách. Potraviny, které se na akci vyberou, putují k lidem bez domova, lidem v nouzi a dále ve spolupráci s Městským úřadem ve Dvoře Králové nad Labem i k rodinám s dětmi.

.

Problematika bezdomovectví je aktuální i v menších městech jako je Dvůr Králové nad Labem. Proto se již popáté ujímá realizace projektu i Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, která své služby zaměřuje, kromě péče o seniory a zdravotně postižené, od roku 2010 právě na řešení otázky bezdomovectví. Nejprve založila azylový Dům Žofie, v roce 2013 také Noclehárnu.

"Organizace své kroky dlouhodobě směřuje nejen k samotné pomoci lidem, kteří se nacházejí na okraji společnosti z důvodu chudoby a s tím související ztráty střechy nad hlavou, ale také k boření mýtů a předsudků s touto problematikou spojenou. Zároveň také k vytváření reálného obrazu sociálních služeb pomáhající lidem, pro něž se ulice stala nechtěným domovem, nebo jsou bezdomovectvím ohroženi (senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé s psychickými poruchami). Akci vnímáme jako další krok k vyvolání celospolečenské diskuse a změně pohledu místního společenství na bezdomovectví a hledání východisek ze samotného bezdomovectví," uvedla Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem.

Noc venku je možné zažít ve čtvrtek od 18.00 také v Trutnově. V prostorách staré radnice a podloubí ji pořádají Riaps, Oblastní charita Trutnov a Most k životu.

.