Jde o čtvrtý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe. O vítězích jednotlivých kategorií bude v průběhu léta rozhodovat odborná komise. O vítězi ankety Památky děkují ovšem rozhoduje veřejnost v on-line hlasování do 15. září.

Jméno vítěze ankety Památky děkují bude oznámeno na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro 3. října na zámku v Bučovicích.

V odůvodnění k nominaci odborníci z Josefova uvádějí: Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnými společenskými změnami využití. Řadě z nich dodnes hrozí zánik. V případě Horního Maršova se však památku podařilo zachránit a najít pro ni nové kvalitní využití. Hřbitovní kostel byl postaven asi v letech 1603–1608 italským stavitelem Carlo Valmadim. Interiér byl později barokizován a doplněn bohatě zdobeným rozvilinovým hlavním oltářem.

Nová historie kostela se začala psát až po roce 2000. Záchraně kostela v Horním Maršově předcházela snaha nadšenců, kteří pod vedením bratrů Pavla Klimeše a Miroslava Klimeše postupně obnovovali poškozené, zničené či zaniklé křížky, kapličky a další sakrální či světské památky, historické cesty a další díla. Rovněž vznikaly informační tabule, ze kterých se návštěvníci dozvídali zajímavé informace o způsobu života, přírodě, historii i památkách východních Krkonoš. Práce, kterou si všichni její účastníci postupně zdokonalovali své schopnosti a vytvářeli stále širší síť spolupracovníků a příznivců, vyvrcholila právě svým mistrovským dílem – záchranou hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Významným prvkem v záchraně kostela se stalo i velmi úzké spojení mezi iniciátory záchrany a vedením obce Horní Maršov, která kostel převzala do svého vlastnictví, a dalšími zainteresovanými jednotlivci či institucemi. Patriotům Krkonoš se podařilo napravit škody vzniklé v průběhu 20. století a vdechnout jednomu z vykořeněných míst bývalých Sudet nový smysluplný život. V průběhu záchrany kostela byly odhaleny a restaurovány fragmenty renesanční výzdoby kostela i nápisy (grafitti) jeho tehdejších uživatelů a prezentovány s mladší výzdobou do vyváženého celku. Návštěvník tak dostává nenásilnou formou možnost představit si, jak tento jedinečný kostel vnímali jeho návštěvníci v různých historických dobách a čím tehdy žili.