A právě borovice je jedna z figurantek fotografické soutěže, kterou připravila královédvorská radnice. „Připravili jsme nový seriál o stromech spojený s fotografickou soutěží o ceny," řekl místostarosta města Dušan Sedláček s tím, že se radnice inspirovala Keltským stromovým kalendářem, který čas nerozděloval na týdny a měsíce, nýbrž na čtyřicet delších a kratších období, která odpovídala cyklům života a růstu stromů.

„Keltové si vážili přírody, největší úctu však měli ke stromům. Věřilo se, že ten, kdo strom bezdůvodně zničí, bude krutě potrestán. Jednotlivé stromy kalendáře dále symbolizují podobně jako v horoskopu vlastnosti, které mají mít lidé narození v tomto období," uvedl Dušan Sedláček a dodal, že v čase od začátku tohoto týdne až do 20. února je fotografická soutěž zasvěcena modřínu a na konci měsíce borovici. Autory vítězných snímků královédvorská radnice odmění.