Na návštěvníky klášterní zahrady čekali po oba víkendové dny komentované prohlídky s představením výsadby na rastrových záhonech, povídání o léčivých rostlinách vyskytujících se v Krkonoších, jejich vlastnostech a využití. Seznámili se také se sadem starých a krajivých ovocných dřevin. V rámci prohlídky měli návštěvníci možnost nahlédnout i do jinak nepřístupné genetické banky ohrožených druhů rostlin.