Víkend otevřených zahrad, který právě startuje, potěší lidské oko i duši. Klenoty zahradního umění představují veřejnosti všichni ti, kteří se o ně svědomitě starají a uchovávají je. Letošního ročníku se zúčastní téměř sto zahrad po celé České republice.

K těm, kteří mají co ukázat, patří i správci Krkonoš. Ve vrchlabské klášterní zahradě rozhodně je co obdivovat, a tak se do ní mohou zajít podívat všichni krásy milovní návštěvníci.

Prostřednictvím průvodcovaného programu, jehož hlavním úkolem je oživit zájem lidí, přiblíží ochranáři přírody veřejnosti fenomén této zahrady.

Po oba dny se mohou zájemci účastnit komentovaných prohlídek, a to vždy od 9, 11, 13 a 15 hodin. Sraz je vždy před Správou KRNAP u budovy Krtka. Součástí prohlídky je i exkurze do jindy veřejnosti nepřístupné Genetické banky. A na dnešek je připraven speciální bylinkový program. „Poslechnete si povídání o léčivých rostlinách vyskytujících se v Krkonoších a jejich vlastnostech, o využití bylin člověkem a vyzkoušíte přípravu různých výrobků z léčivek.

V neděli se s odborníkem můžete vydat do korun stromů a vyzkoušet si pod odborným vedením a s bezpečným zajištěním vylézt do korun stromolezeckou technikou, která se používá při jejich ošetřování," pozval na akci mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Jak dále připomněl, vrchlabská klášterní zahrada byla rekonstruována v souladu s jednoduchým rastrovým členěním záhonů, které v klášterních zahradách přetrvávalo až do období baroka.

Vegetační úpravy rastrů se ideologicky odvolávají na existenci původní augustiniánské lékárny uvnitř kláštera, proto se v jednotlivých polích vyskytuje řada léčivých rostlin, za kterými se dřívější zásobitelé lékárny bezpochyby vydávali. Významnou součástí zahrady je i sad starých a krajových odrůd ovocných dřevin.