„K nápadu jsem došel při prověřování možností využití volných prostor nové Střelnice," řekl včera starosta. Už v létě se setkal se zástupci kulturních a veřejných spolků, aby krátce po svém zvolení do funkce poznal tuto problematikou. Od zástupců spolků téměř jednoznačně zaznělo, že nájmy pro veškerou jejich činnost jsou pro ně v nových prostorách Kulturního centra drahé, proto je využívají jen minimálně. Navíc všechny zdejší aktivity se do kluboven stejně nevejdou.

„Ve chvíli, kdy stará budova knihovny už z mnoha důvodů nevyhovuje, má město tři možnosti. Buď stavět za čtyřicet milionů novou a se vznikem komunitního centra tak vyřešit i volnočasové zařízení pro mládež Žluté ponorky, nebo ke staré budově knihovny část přistavět, nebo se přestěhovat. První řešení je příliš drahé, druhé plně nevyřeší potřeby knihovny, která vedle bezbariérového přístupu a rozšíření ploch, potřebuje také velký variabilní prostor. K tomu totiž teď nové trendy v knihovnictví vedou," přiblížil problematiku Tomáš Hocke. Podle něj jsou současné nápady jen ve stádiu návrhů a je těžké předvídat, k jakému se komise a zastupitelé přikloní.

Starosta Hocke totiž v přestěhování knihovny do budovy Střelnice vidí nejlevnější řešení, protože přístavba i knihovna nová by byly nesrovnatelně dražší. Na druhou stranu není ale tajemstvím, že ve chvíli, kdy původní rekonstrukce KC Střelnice byla z úsporných důvodů předešlým vedením radnice redukována, řada představitelů spolků považuje zaplnění kluboven provozem knihovny za naprosto absurdní.

(gr)