Do nově vybudované knihovny u základní školy nastoupila v roce 2009, začala organizovat akce pro děti, také pro mateřskou a základní školu, pořádá besedy i pro důchodce a Mateřské centrum. V loňském roce organizovala celkem 22 akcí. Například Noc s Andersenem, pasování prvňáčků na čtenáře, Týden knihoven, výtvarné dílničky pro děti, návštěvy spisovatelů, dny poezie a další. Navíc velmi dobře funguje spolupráce s Městskou knihovnou v Trutnově, k tomu Markéta Tučková pracuje v redakční radě Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR SKIP. „Je velmi šikovná, komunikativní a plná nápadů, lidé ji proto mají rádi. A tím pádem i já jsem ráda, že ji tu v obci máme," říká starostka Vladimíra Pátková.

V rámci soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje 2010 Batňovice získaly Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za vedení knihovny, vloni byla zdejší knihovna nominována do celostátního kola státní ceny Knihovna roku 2012.