Tam totiž nalezne sídlo nová Městská knihovna. Slavnostní otevření je plánováno na den, který přichází jen jednou za čtyři roky, tedy na 29. února. „V provozu bude od 1. března, čímž si tak trochu připomeneme bývalý měsíc knihy,“ dodává starosta Karel Klíma.

Zajímavostí celé akce je nezanedbatelná pomoc čtenářů, kteří vyššími výpůjčkami v lednu a vrácením až po otevření nových prostor pomohou přemístit značné množství publikací.

Otevřením knihovny ale práce v areálu kláštera nekončí. Během následujících dvou měsíců bude probíhat instalace sbírek v části věnované městskému muzeu. Na konci dubna pak spolu s dokončenou první částí expozice bude zpřístupněn celý objekt pro veřejnost. „To bude vlastně tečka za celým projektem z pohledu evropského financování. Dále už budeme objekt provozovat v režii města. K tomuto účelu jsme v prosinci zřídili organizační složku Františkánský klášter, která bude zastřešovat právě knihovnu, muzeum a také Galerii antického umění. Její exponáty jsou majetkem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, my galerii provozujeme. Celé to bude mít na starosti Tomáš Anděl,“ doplnil Karel Klíma.

Návštěvnická sezóna začne pro celý areál Františkánského kláštera 1. května.