„Projektu měl přispět k hlubšímu vzájemnému poznávání fondů muzeí a okolních knihoven na obou stranách Krkonoš, které je nutným základem kvalitní spolupráce na poli zprostředkování sbírek široké veřejnosti. Na zmíněné konferenci ve Vrchlabí pracovníci knihoven a archivů z Česka i Polska představili širší veřejnosti dosavadní výsledky projektu,“ přiblížil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Cílem akce bylo seznámení pracovníků knihoven a archivů navzájem, a to na české i polské straně Krkonoš, předání informací o stavu krkonošských fondů jejich knihoven a umožnění sdílet získané informace badatelům a dalším zájemcům o tyto zdroje. „Proto se knihovnice Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí, Zdena Flousková, v průběhu minulého roku vydala na polskou stranu hor do Jelení Hory, Javora a Kamenné Hory, kde v muzeích a archivech zkoumala stav fondů tamních knihoven,“ uvedl Radek Drahný.

„Tyto instituce schraňují vzácné staré tisky slezské provenience, nejstarší slezská periodika a fondy RGV (dřívější označení pro Krkonošské muzeum), ale také současná krkonošská periodika a publikace,“ řekla Zdenka Flousková.

Rozsáhlé fondy

„Zajímavým zjištěním je, že naše krkonošské sbírkové fondy ve Vrchlabí jsou skutečně velmi rozsáhlé a hodnotné. Regionální knihovny a archivy na polské straně sice mají zajímavé fondy, ale ty nejcennější jsou ve Wroclawi, a tudíž ne tak lehce dosažitelné,“ dodala Zdeňka Flousková.

„Trvalým výstupem projektu bude vytvoření přehledu databází knihoven, obsahujících takzvaná corcontica – tj. časopisy a knihy zabývající se problematikou regionu Krkonoš – na www stránkách partnerských institucí, jimiž jsou Krkonošské muzeum Správy KRNAP a Muzeum Karkonoskie Jelenia Góra,“ informoval o výsledku konference Radek Drahný.

Souvisejícím projektem, který má také přiblížit zdánlivě nedostupné muzejní depozitáře veřejnosti, je Digitalizace podsbírky map, fotografií a negativů Krkonošského muzea ve Vrchlabí. Díky tomu se veřejnost bude moci podívat na zelektronizované vzácné dokumenty. Zájemci je mohou už nyní hledat na internetové adrese národního parku: www.krnap.cz/digitalizace-podsbirky.