Mottem letošní akce je slogan Knihovna – rodinné stříbro. Vyhlašovatelé tím chtějí připomenout, že ani digitální věk neodradí čtenáře v zájmu o literaturu, a proto je nutné jí věnovat náležitou péči.

Většina zařízení v obcích a městech regionu promíjí četnářům poplatky z prodlení termínů v navrácení knížek, umožňuje seniorům výuku internetu, nebo zajišťuje zdarma registraci nových čtenářů, pořádá prodejní burzu knížek nebo plakátů.

Přichystána je však i řada konkrétních akcí. Například rtyňská knihovna dnes pořádá besedu s regionálními autory Josefem Vikem a Antonínem Justem. V sobotu od 9 hodin zde začne program pod názvem Jak děti vidí Čapka aneb Setkání dětí regionu Jestřebí hory. Přijedou zástupci knihoven z Červeného Kostelce, Úpice, Malých Svatoňovic a Batňovic.

Královédvorská knihovna Slavoj v úterý v 17.30 hodin organizuje besedu čtenářů s autorkou knih pro ženy Simonou Monyovou, v pátek během celého dopoledne pobeseduje postupně s místními školáky ilustrátor Jiří Fixl.

Trutnovská knihovna připravuje pro malé děti na pátek 17. října nocování v knihovně pod titulem Jen ho nechte, ať se bojí. Celý večer bude koncipován v duchu bubáků, strašidel a hastrmanů. Celorepublikovou akci trutnovští čtenáři podpoří v tradiční Provázkiádě. Navázáním jakéhokoliv provázku mohou lidé vyjádřit svůj pevný vztah ke knihovně.