Křídové nápisy K+M+B už na dveřích vybledly, ale není se co divit. Tři králové je psali už před rokem. A ve středu přijdou znovu.

I když, potkat starobylou trojici mudrců bude možné celý týden, v rámci Tříkrálové sbírky. Do ní se zapojuje i Oblastní charita Trutnov. „Po symbolickém obřadu žehnání koledníků, který proběhne dnes od 16 hodin v kostele Narození Panny Marie, vyjdou do ulic, škol, institucí a domovů. Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky každého dárce odmění drobnou pozorností a požehnáním," připomněla koordinátorka Martina Vágner Dostálová.

Pro region a svět

Výtěžek celostátní sbírky bude letos použitý na národní i zahraniční humanitární pomoc. Část ale zůstane i trutnovské charitě. „Chceme koupit nový devítimístný automobil k přepravě dětí s hendikepem do základní speciální školy a dále pro výlety a respitní víkendové pobyty dětí z pěstounských rodin. Část také použijeme na podporu Centra dobrovolníků při realizaci dvou projektů. Projekt Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům. Projekt Štěpán pak dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase," doplnila Martina Vágner Dostálová. V loňském roce lidé z největšího města regionu i okolních jedenácti obcí a měst věnovali 161 tisíc korun.

Tříkrálovou sbírku podpoří smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica. Koncert se uskuteční v neděli od 14 hodin v kostele Narození Panny Marie. Jako host vystoupí Colours of GTU, pěvecký sbor trutnovského Gymnázia.

Stranou nezůstává ani farní charita Dvůr Králové. V loňském roce tu ve městě a okolních obcích koledovalo 100 skupinek. „Stále však jsou místa, kam nestihly zanést radostné poselství Vánoc. Pokud má někdo zájem zúčastnit se aktivně jako dobrovolník, nebo naopak má zájem, aby ho Tři králové navštívili, nechť kontaktujte kancelář farní charity," připomněla koordinátorka Iva Rejlová. Letos tu bude možné Tři krále potkat od středy do neděle. Vybrané peníze chce charita (//dk.charita.cz) směřovat do podpory občanské poradny, osobní asistence a níkoprahového klubu Střelka.

Zapojuje se i oblastní charita Jilemnice. Vloni tu ve městě a dvanácti okolních obcích vybrali 303 tisíc korun.

Jen kousek odtud, pořádá sbírku Farní charita Studenec. „Skupinky se vydají na cestu v neděli, výtěžek z největší části použijeme na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace," podotkla Heda Jiranová. Vloni tu obyvatelé Studence a sedmi okolních obcí darovali 136 tisíc.

Skauti i hasiči

Charita si však nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk a koledovat může kdokoli. Do akce se v několika obcích a městech zapojují i skauti ze střediska Dobráček Hostinné. Ti mají sraz v sobotu ráno v domě s pečovatelskou službou. Koledovat ale budou i děti ze žacléřské mateřské školy, každoročně se zapojují i dobrovolní hasiči ze Žďáru u Staré Paky.

Máte-li podezření, klidně si koledníky zkontrolujte

Zásadním bodem každé dobročinné pomoci je důvěra. Proto se i organizátoři Tříkrálové sbírky, Charita Česká republika, snaží v co největší míře eliminovat podvodníky, kteří v podobných akcích vidí možnost vlastního prospěchu.

„Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR. V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333," upozorňuje například za Farní charitu Studenec Heda Jiranová.

Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.