Jde o poslední etapu prací, které trvají už od května a zahrnovaly především rekonstrukci plynovodu, vodovodu a povrchu vozovky. Současný ruch v Blanické si vyžádá omezení dopravy v ulicích Národní, Blanická, Procházkova i na samotném Jiráskově náměstí. „Do pátku 14. října bude během pokládky omezen provoz po nezbytně nutnou dobu k vychladnutí asfaltu," vysvětlil David Jelínek z odboru rozvoje města MěÚ Trutnov. Rekonstrukce všech ulic v okolí Jiráskova náměstí již skončily. „Obyvatelé Jiráskova náměstí a přilehlých ulic si tak konečně oddychnou a budou se moci těšit z nové infrastruktury," poznamenal trutnovský starosta Ivan Adamec. Jak sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková, oprava inženýrských sítí a povrchu komunikace v Blanické je téměř hotová. „Na začátku září dokončila společnost RWE výměnu stávajícího plynovodu. Společnost VaK, a. s., pak ke konci září dokončila výměnu stávající kanalizace a vodovodu," popsala mluvčí situaci. „Město se na rekonstrukci inženýrských sítí a komunikace podílelo opravou chodníků. Ty jsou nyní již z 90 procent hotové," doplnil starosta Adamec. Celková cena za opravu Blanické ulice činí necelých 2.700.000 korun.

Společnost RWE se podílí částkou téměř 610.000 Kč, další část zaplatí společnost VaK, a. s., která přispěje finančním obnosem ve výši necelých 465.000. Zbylé výdaje jdou z trutnovského rozpočtu.