Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní vyhláškou, jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Nejvyšší teoretická sazba podle zákona je 1000 Kč za osobu a kalendářní rok, v praxi je jeden z nejvyšších poplatků v severočeském Frýdlantu, a to 790 Kč.

V Trutnově zůstane cena za svoz komunálního odpadu 480 Kč za osobu. Drží se již řadu let. „Zatím nenastal závažný důvod, proč bychom ji měli zvyšovat. Kromě vodného a stočného zůstává i výše dalších poplatků v Trutnově stejná, ať už se jedná o poplatek ze psů, parkovné, tarify MHD či nájemné v městských bytech,“ upřesnila mluvčí Městského úřadu v Trutnově Michaela Dědková. Ve Vrchlabí platí 590 Kč, cena se nebude zvyšovat.

Změnu neplánuje ani Dvůr Králové. Za likvidaci směsného odpadu tam platí domácnosti podle objemu a frekvence svozu nádob. Za svoz bez vynášky za nádoby 110 a 120 litrů jednou týdně se platí ročně 2250 Kč, v případě odvozu jednou za dva týdny 1240 Kč a jednou za měsíc 680 Kč. S vynáškou to je 2510 Kč jednou týdně, 1370 Kč jednou za dva týdny a 745 Kč jednou za čtyři týdny. Zakoupit lze i 110 litrový pytel na odpady.

„Takto motivujeme občany ke třídění odpadu. Pokud budou lidé třídit a bude jim stačit vývoz nádoby například jednou za dva týdny, ušetří nejen peníze, ale také životní prostředí,“ vysvětlila mluvčí radnice Miroslava Kameníková. O tom, že se jedná o úspěšnou praxi, svědčí ocenění v celostátním měřítku.

Nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi, usilující o lepší životní prostředí, přidělila městu Dvůr Králové nad Labem Odpadového Oskara 2017. Hodnotila se při něm nejen produkce směsného odpadu, ale také efektivita s jeho nakládáním a osvěta mezi občany.

"Dvůr Králové nad Labem má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu mezi městy nad 5000 obyvatel (127,9 kg/občan/2015) a občany ke třídění odpadů nebo předcházení vzniku odpadů motivuje ekonomicky, a to platbou za odpad podle objemu vyvezených nádob. Podporuje domácí a komunitní kompostování a také se pyšní vysokou úrovní recyklace (40 procent)," připomněla Miroslava Kameníková.

Ve Dvoře Králové se také dlouhodobě věnují osvětě v otázkách odpadového hospodářství. Město pravidelně, již sedmým rokem, vydává odpadový kalendář, který je zaměřen na třídění odpadů, a je distribuovaný do všech domácností zdarma.