Radnice uvítá, pokud se spolu domluví i sousedé z bytových domů na společném (komunitním) kompostování, které je možné realizovat i v sídlištích.

Veronika Kaššovicová promíchává obsah komunitních kompostérů v Jablonci.
Kompostovat lze i na sídlištích, ukazují jablonečtí Trash Hero