Radnice uvítá, pokud se spolu domluví i sousedé z bytových domů na společném (komunitním) kompostování, které je možné realizovat i v sídlištích.