Její výstavba probíhala od dubna do října, nákladem 15,7 milionu korun. Byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace včetně sanace podloží, úprava vodovodního potrubí vyvložkováním. Silnice má novou kanalizaci pro odvodnění komunikace a připojení splaškové kanalizace rodinných domů, je zde též nové veřejné osvětlení. V dolní části ulici lemuje opěrná zeď a železobetonový práh se svodidlovým zábradlím. Komunikace je široká 3,5 metru, a proto má v dolní části místo, ve kterém se mohou vyhnout auta.