Starosta Dvora Králové Jan Jarolím na středečním kontrolním dni na stavbě dálnice D11 představil ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi plán, který by tuto situaci změnil vybudováním obchvatu. Už dříve o něm jednal s Ředitelstvím silnic a dálnic v Hradci Králové. V Choustníkově Hradišti, které je už dnes dopravně přetížené a denně jím projede 10 000 aut, variantu obchvatu nadšeně přivítali.

„Význam vytvoření této komunikace by byl naprosto zásadní a do budoucna by pomohl vyřešit dopravní situaci ve Dvoře Králové,“ zdůraznil Jan Vogl, starosta Choustníkova Hradiště.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík nevyjádřil s tímto zásahem do studie dálnice D11 výraznější námitky a slíbil, že se jím bude zabývat. Znamenalo by to vytvoření šesti kilometrů nových silnic. Vedle Choustníkova Hradiště by nová dopravní studie výrazně pomohla také lepšímu napojení na průmyslové zóny ve Dvoře Králové ve Zboží a na Borkách, které je komplikované.

Ilustrační foto
Zase zpoždění. D11 bude na Trutnovsku až v roce 2028

„Nechali jsme si zpracovat dopravní studii na napojení našich dvou průmyslových zón na dálnici D11, kdy máme problémy s napojením na průmyslovou zónou ve Zboží a na Borkách. Kamiony, které tam míří, jezdí buď přes Žireč, nebo zpátky přes centrum Dvora Králové. Jinudy by se totiž do budoucna na dálnici nedostali,“ uvedl královédvorský starosta a nabídl řešení, které spočívá v obchvatu Zboží, Žirče a zároveň i Choustníkova Hradiště.

V Choustníkově Hradišti se zabývají situací, kterou by přinesla nová dálnice, přes deset let. „Změna, navrhovaná Janem Jarolímem, by byla nejlepším východiskem ze situace. Je to ideální myšlenka, kterou budeme podporovat,“ řekl Jan Vogl, starosta Choustníkova Hradiště. „Naopak úplně nejhorší by byla varianta, kdy by dálnice končila Jaroměří a pak pokračovala před Trutnovem,“ dodal.

Ilustrační foto
Virtuální dálnice do Krkonoš. Ředitelství představilo její podobu

Plánovaný sjezd z dálnice v Choustníkově Hradišti by měl na obec velmi negativní dopad. Dopadly by na ni extrémní hluk a prašnost. „Vybudování obchvatu by znamenalo, že transitní doprava se vyhne obci a vytvoří hlavní tah na dálnici ze Dvora Králové. Když se buduje tak zásadní dálnice, měly by na ni navazovat i další komunikace. Když máte dálnici jako srdce, potřebujete k ní tepny a žíly,“ poznamenal.

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím jednal o novém obchvatu s ŘSD v Hradci Králové. „Tam se objevila myšlenka zapracovat návrh do vládního usnesení. Tím pádem by bylo zajištěno financování a ze strany ŘSD by byl obchvat proveditelný. Pan ministr slíbil, že pro to něco udělá. Zároveň mám z Choustníkova Hradiště slíbeno, že pokud tato varianta projde, že jsou připraveni ihned přestat blokovat výstavbu D11,“ řekl Jan Jarolím.

DÁLNIČNÍ STAROSTKA. Ředitelství silnici a dálnic věnovalo 
Evě Rezkové knihu o historii liniových staveb mezi léty 1967 až 2017. „Prý je velmi cenná,“ usmívá starostka Eva Rezková.
Vytrvalá a přímočará starostka Kocbeří: Dálniční agendu bych nikomu nepřála