Oprava této cesty za 50 milionů korun je jednou z posledních stavebních akcí, které jsou součástí projektu rekonstrukce silnic v průmyslové zóně Škoda Auto Vrchlabí s celkovými investicemi za zhruba půl miliardy korun.

Stavbaři za šest měsíců opravili úsek od křižovatky v Dolní Branné až k malé okružní křižovatce ve Vrchlabí. Součástí oprav byla také sanace podloží, prohloubení příkopů či vybudování samostatného odbočovacího pruhu na křižovatce s Pražskou ulicí ve Vrchlabí. Odbočovací pruh přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Při rozšíření dané křižovatky se zlepšily rozhledové poměry a přibyla zde nová silniční svodidla podél celého odbočovacího pruhu, která rovněž přispějí ke zvýšení bezpečnosti dopravy v tomto místě.

Součástí stavby byla i rekonstrukce patnáctimetrového mostu přes potok Principálek. Stávající most stavaři demolovali a nahradili mostem s nosnou ocelovou konstrukcí. Na obou stranách mostu vybudovali opěrné gabionové zdi. Zároveň došlo i k sanaci mostu přes potok Bělá.

„Tato stavba nepochybně přispěje k dalšímu rozvoji infrastruktury v dané lokalitě a především ke zvýšení komfortu a bezpečnosti silničního provozu v této frekventované části kraje. V rámci tohoto projektu ještě plánujeme do konce května 2017 opravit ty komunikace, které sloužily během úplných uzavírek jako objízdné trasy," uvedl Václav Řehoř, radní Královéhradeckého kraje pro oblast investic.

V rámci první etapy rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí už byly dokončeny čtyři stavební akce, mezi nimi i nejnákladnější projekt v rámci celé průmyslové zóny vůbec – oprava komunikace ze Studence do Dolní Branné za 160 milionů korun. První etapa bude uzavřena projektem rekonstrukce úseku ulice Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí za 91 milionů korun, který by měl být dokončen v roce 2017. V druhé etapě schází dokončit poslední nejnákladnější projekt, a to rekonstrukci Dělnické ulice ve Vrchlabí. Předpokládaná hodnota zakázky je 99 milionů korun a opravy budou realizovány v období 2017 – 2018. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, jeho výsledek upřesní cenu pro realizaci. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je duben 2017.

Všechny investice mají zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích v okolí Vrchlabí, po kterých vede většina dopravy do závodu Škody Auto na výrobu převodovek. (njt)