A na to reaguje trutnovský RIAPS a jeho Kontaktní centrum, které se na práci s uživateli návykových látek specializuje.

Od prosince nabízí možnost využít anonymní poradenskou skupinu rodičům a osobám blízkým. Vedoucí Kontaktního centra Ondřej Čalovka k nově nabízené aktivitě říká: „Je to služba, která tady v regionu doposud chyběla. Ti, kteří přijdou, mají na takové skupině možnost pod vedením odborníků sdílet své zkušenosti ze soužití s člověkem, který nadměrně pije alkohol, užívá jiné návykové látky či zneužívá léky. Pokud jste rodič, partner, příbuzný či přítel a potýkáte se u svého blízkého s takovýmto problémem, přijďte mezi další lidi, kteří se ocitli v podobné situaci jako vy." Olga Trunečková, která spolu s kolegou skupinu povede, k tomu dodává: „Rodiče a ostatní blízcí zde získají psychickou podporu, nový pohled na situaci, zjistí, jak se s podobným problémem vypořádávají v jiných rodinách. Dozvědí se užitečné rady a způsoby, jak svým blízkým účinně pomoci a zároveň nezničit sami sebe."

Na skupinu může přijít kdokoli, kdo cítí, že by v této oblasti potřeboval pomoci. Nemusí se objednávat, nemusí uvádět svoje jméno, bydliště ani jiné identifikační údaje. Služba je nabízena zdarma. „První setkání proběhlo 21. prosince, druhé je plánováno na 18. ledna. Začátek je vždy v 17 hodin v prostorách Kontaktního centra. Setkání trvá 90 minut. Pro začátek byla stanovena měsíční frekvence setkávání, konkrétně každé třetí pondělí v měsíci," doplňuje praktické informace Ondřej Čalovka.

RIAPS neboli Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, sídlí v Trutnově na Nivách, ulice Procházkova 818. Kontakty lze nalézt na internetových stránkách riaps.cz.

(njt)