Prioritou je regenerace zeleně a veřejných ploch a celkové oživení prostoru. „Věříme, že práce začnou během měsíců června či července. V současné době se připravují potřebné podklady pro vyhlášení veřejné zakázky. Radní by to měli učinit během března," přibližuje starosta města Ivan Adamec.

Investice do obnovy Jiráskova náměstí je vypočítaná na 10 miliónů korun, osmdesát procent způsobilých výdajů má pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí. „Současně s obnovou zeleně plánujeme instalaci podzemních kontejnerů pro tříděný odpad," líčí budoucí podobu náměstí starosta.

„Jiráskovo náměstí tak bude první lokalitou v Trutnově, kde barevné plastové kontejnery přestanou hyzdit veřejný prostor, a zároveň si tu vyzkoušíme, jak bude nový systém fungovat," dodává Ivan Adamec.

Mezi důvody, proč město k obnově jednoho z trutnovských rynků přistupuje, patří negativní dendrologický posudek stávajících stromů. „Prostor nově zkrášlí plošná výsadba keřů, trvalek a okrasných trav. Samozřejmostí je vysázení nového stromořadí i solitérních stromů. Pro odpočinek budou na náměstí vytvořeny dvě hlavní klidové zóny. Uprostřed zkrášlí prostor vodní prvek a novinkou se stanou betonové boxy opatřené dřevěnými lavicemi pro diskutující skupinky, například studenty blízkého gymnázia," popisuje mluvčí města Veronika Svobodová.

„Náměstí se dočká nových svítidel, integrovaných do sloupků. Další bodová světla budou zapuštěna pod lavičkami tak, aby dotvořila atmosféru. Celý prostor by měl být velmi příjemným místem, které bude přímo vybízet k odpočinku," vysvětluje Ivan Adamec a dodává: „Rekonstrukce Jiráskova náměstí navazuje na dlouhodobý trend zvelebování veřejného prostoru Trutnova, který se tak stane opět o něco příjemnějším místem pro život."