Tentokrát s premiérou skladby profesora Pražské konzervatoře a docenta Filosofické fakulty UK Eduarda Douši za jeho osobní účasti. Pro tuto příležitost autor zkomponoval a věnoval Královédvorskému chrámovému sboru a jeho sbormistru Vítu Havlíčkovi skladbu A to je ta krásná země.

Váže se ke 100. výročí založení Československa. Sbor na varhany doprovodí pedagog pražské AMU a brněnské JAMU Pavel Černý. Premiérová skladba Eduarda Douši je psaná na text básně A to je ta krásná země z roku 1918 z pera československého generála a legionáře Rudolfa Medka, kterou publikoval ve sbírce Lví srdce.

Kromě premiéry zazní díla dalších autorů – J. D. Zelenky, B. Smetany, A. Dvořáka, ale i slavné Händelovo Alleluja. Připomeňme, že předchozí premiéry napsali Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml, Lukáš Hurník, Juraj Filas a Jiří Gemrot.