Stává se tak v roce 50. výročí jejího založení. Poprvé byla otevřena veřejnosti v srpnu 1969. Chvíli před tím byl přitom na původní františkánský klášterní kostel, kde sídlí, vydán demoliční výměr a měl ho srovnat se zemí.

Návštěvníci mají poslední možnost vidět vystavené odlitky antických plastik z majetku Univerzity Karlovy v Praze už jen v sobotu v čase 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. V areálu františkánského kláštera se můžou podívat také na vzácné exponáty místního muzea.

„Práce na rekonstrukci galerie bychom chtěli zahájit začátkem května a potrvají maximálně dva roky. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v prostředí sakrální stavby, kde je teď teplota pět stupňů,“ řekl Tomáš Anděl, vedoucí Galerie antického umění a ředitel muzea v Hostinném.

Sestava 83 soch je součástí jedné z nejvýznamnějších evropských sbírek a představuje výběr nejlepších děl, která byla vytvořena v antickém sochařství. Světovými unikáty ve sbírce jsou rekonstrukce soch a sousoší sestavené Wilhelmem Kleinem z fragmentů uložených v různých evropských muzeích. Punc výjimečnosti mají v Hostinném exempláře antických děl, jež už v originále neexistují.

STB VYHNALA FRANTIŠKÁNY

Galerie antického umění se nachází v pozoruhodném dvoulodním františkánském klášterním kostele, jehož současná podoba pochází z přestavby v letech 1744 - 1748. Raně barokní klášter byl vybudován v letech 1677 až 1684.

V roce 1950 klášter osiřel poté, co ho Státní bezpečnost přepadla při zátahu na kostely v noci ze 13. na 14. dubna a zrušila. Mnichy zatkla a vzácnou barokní stavbu nahradil sklad celulózy Krkonošských papíren. Z konventu, kde františkáni žili, byl najednou sklad obuvi. V roce 1960 se uvažovalo o jeho přestavění na širokoúhlý biograf.

Koncem 60. let byl na klášter vydán demoliční výměr. Od zbourání ho zachránila snaha Univerzity Karlovy umístit sbírku odlitků antických soch, pro které neměla prostory. Po převratu v listopadu 1989 získal klášter zpět řád františkánů. V roce 2007 odkoupilo celý areál i s pozemky město Hostinné za 3 miliony korun a začala rozsáhlá rekonstrukce za 50 milionů, na které se podílela 92 procenty Evropská unie. Zásadně ho změnila do současné podoby se zajímavými expozicemi městského muzea a moderní knihovnou.

Hostinné chce vybudovat nový areál koupaliště.
Koupaliště místo botanické zahrady? Hostinné se pustí do výstavby