V dalším díle představujeme Kostel sv. Vavřince, který dodnes patří k významným dominantám Jilemnice.

Tři požáry

Kostel nechal podle projektu pražského architekta Jana Jiřího Aichbauera v letech 1729 – 1736 postavit Tomáš Alois hrabě Harrach, tehdejší majitel jilemnického panství. „Stavba vynikala architektonickými kvalitami. Bohužel tři požáry v letech 1788, 1803 a 1838 opakovaně zničily střechy. Kostel byl nakonec pouze provizorně zastřešen, a jak to u nás bývá, toto provizorium trvá dodnes. Tím byla narušena vnější rovnováha stavby a na počátku 20. století dokonce vznikl návrh na dostavbu kostela, neboť byl považován za nedokončený," říká k historii stavby Jan Luštinec z Krkonošského muzea v Jilemnici.

Podle jeho slov však oheň naštěstí nikdy nepronikl do interiéru stavby, a tak si vnitřek uchoval nejen pozoruhodnou architektonickou harmonii a vznešenost, ale zároveň zůstala zachována většina původního barokového vybavení.

Cenný interiér

„Zdůrazněme zde především díla vynikajícího sochaře Severina Tischlera, který kolem roku 1740 vytvořil krásnou kazatelnu s Mojžíšem, evangelistou, Kristem Pastýřem a čtyřmi světadíly," podotýká Jan Luštinec a pokračuje: „Nejvýznamnější jeho prací zůstává ale strhující neobyčejně dramatická Kalvárie a v celkovém pojetí výrazně klidnější oltář sv. Dominika."

Návštěvníci Kostela sv. Vavřince by neměli přehlédnout ani nádhernou skříň varhan z doby kolem roku 1766. „Stylově čistý interiér dnes patří k nejkrásnějším a nejcennějším v celém Podkrkonoší. Kostel vyniká též dobrou akustikou a bývají zde pravidelně pořádány koncerty," dodává Jan Luštinec

(mj, muz)