Právě Aichbauer byl tím, kdo projektoval dominantu města Jilemnice, kostel sv. Vavřince. „Výstava se snaží mapovat vztahy mezi díly těchto významných architektů, a to zejména v oblasti severních Čech. Načasování výstavy není náhodné.

Pracovníci muzea ji připravili s ohledem na to, že v letošním roce uplyne 275 let od vysvěcení kostela sv. Vavřince,“ vysvětlil tiskový mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Expozice byla doplněna uměleckými díly a archiváliemi z doby baroka. Lákadlem výstavy jsou architektonické plány jilemnického kostela sv. Vavřince. Ten původem sahá až do poloviny 14. století.

„Současnou stavbu nechal nákladem 13 836 zlatých a 30 krejcarů postavit majitel jilemnického panství hrabě Alois Tomáš Harrach. Kostel představuje významnou památku s cenným vnitřním vybavením. Johann Lucas von Hildebrandt patří k nejvýznamnějším architektům středoevropského baroka.

Projektoval i řadu staveb pro hrabata Harrachy. Jana Jiřího Aichbauera, který byl patrně jeho žákem, Hildebrandt nepochybně značně ovlivnil,“ dodal Drahný.