„Rekonstrukce úseků v délce 435 a 320 metrů spočívala v odstranění nevyhovujícího krytu vozovky, který byl z kamenné dlažby. V převážné míře byly konstrukční vrstvy i kryt porušeny vlivem značného provozu autobusové a nákladní dopravy a také zemědělské techniky. Důsledkem toho byly značné příčné nerovnosti ve stávajícím krytu vozovky vyjeté koleje," uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že v celé délce bylo upraveno odvodnění komunikace.

„V současné době zatím nemá Liberecký kraj v návrhu rozpočtu kraje na rok 2014 alokovány finanční prostředky na druhou etapu rekonstrukce silnice, která se týká středu obce, ale v dalších letech bude podle radního Mastníka hledat zdroje na rekonstrukci zbylého úseku," uvedl mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.