Dar kraje, odpuštění poplatků, tedy přivítalo téměř 75 procent pacientů. Je to mnohem vyšší podíl než v Pardubickém kraji, kde přitom funguje podobný systém proplácení poplatků. Tam naopak mírná většina lidí dar kraje vloni odmítla a pacienti je platili. Přístup pacientů se přitom výrazně liší podle jednotlivých zdravotnických zařízení.

Kraje proplácejí lidem poplatky od loňského února. „Necelých 37 milionů korun za odpuštěné poplatky již Královéhradecký kraj zaplatil v roce 2009, zbytek peněz by měl uhradit letos v lednu,“ dodal mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

Pacienti ve zdravotnických zařízeních kraje mohou v případě zájmu o proplacení poplatku uzavřít smlouvy, podle kterých přijímají úhradu poplatku jako dar od kraje. Tuto smlouvu je možné uzavřít přímo v ordinaci či lékárně písemnou nebo ústní formou. Uzavření ústní dohody vyznačí lékař v dokumentaci pacienta či lékárník na receptu. V případě zájmu o písemné vyhotovení smlouvy má zdravotnický personál připraveny návrhy smluv na přijetí daru od kraje.

„Ukazuje se, že tento námi nabízený dar mnozí pacienti ocenili a rádi jej využívají,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Právě kvůli způsobu proplácení poplatků ministerstvo vnitra zahájilo s Královéhradeckým krajem a s několika dalšími kraji správní řízení. Stát akceptoval jako právně čistý jen systém proplácení poplatků v Plzeňském kraji, kde je lidé normálně platí, a kraj jim je zpětně proplácí zhruba po půl roce na základě podané žádosti.

„Pro naše pacienty se zatím nic nemění a mohou tak i nadále žádat kraj o poskytnutí daru. Nyní se snažíme v rámci správního řízení najít s ministerstvem vnitra společnou řeč a názor na tento systém tak, aby byli i nadále naši pacienti spokojeni,“ řekla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.
Na čtvrtečním jednání krajů se však sjednocení systému nepodařilo dohodnout. ČSSD místo toho chce regulační poplatky napadnout u Ústavního soudu.