"Úprava stávajících prostor nemocnice přinese našim zdravotníkům a pacientům moderní prostředí odpovídající současným nárokům. Díky přestěhování čtyř oddělení se pak v areálu trutnovské nemocnice bude moci rozběhnout druhá etapa výstavby konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení,“ vysvětlil návaznost stavebních projektů v trutnovské nemocnici Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Kvůli demolici prostor kožního a plicního oddělení bude nutné vybudovat nové zázemí pro tato oddělení, a to částečnou rekonstrukcí pavilonu A2. V prvním patře vznikne plicní a kožní oddělení, ve třetím patře pak oční a ORL oddělení.

Kraj v nejbližší době vyhlásí veřejnou zakázku na stavební práce.

"Nejvyšší přípustná hodnota veřejné zakázky je téměř 16,5 milionu korun bez DPH. Naším záměrem je zahájit stavební práce již letos v září. Potrvají přibližně pět měsíců. Jedná se o stavební úpravy prvního a třetího patra pavilonu A v areálu nemocnice. Dojde tak především k úpravě vnitřních dispozic, nových podlah, stěn a podhledů," uvedl radní pro oblast investic Václav Řehoř.