Na Trutnovsku dojde také k rekonstrukci Domova důchodců Lampertice a jeho rozšíření do objektu v Žacléři a výstavbě nového objektu pro Domov důchodců Tmavý Důl, který leží nedaleko Jívky.

Rozšíření lůžek pro seniory se dotkne celkem 18 objektů v kraji s odhadovanou kapacitou 749 lůžek. Největším projektem je výstavba Domova U Biřičky v Hradci Králové zhruba za 710 milionů korun. Zhruba 2,3 miliardy korun kraj vynaloží na rozšíření pobytových služeb pro seniory. Investice do rozvoje pobytových služeb pro osoby se zdravotním hendikepem si vyžádá přibližně 306 milionů korun.

"Potřebujeme investovat do této oblasti v návaznosti na stárnutí populace a v souvislosti s tím reagovat na zvyšující se zájem a poptávku po službách pro seniory, na nedostupnost služeb sociální péče pro specifické cílové skupiny a na nevyhovující materiálně-technické podmínky zázemí některých ze stávajících pobytových služeb," uvedl Vladimír Derner, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Pondělní požár rodinného domu v Rudníku.
V Rudníku hořel rodinný dům, požár zničil obývák

Modernizace a výstavba zázemí čeká Barevné domky Hajnice, které poskytují pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením. Pro tuto službu chce kraj vybudovat nový objekt. Odhadované náklady jsou přibližně 146 milionů korun.

"Vedle rozšíření počtu lůžek je potřeba zvýšit dostupnost služeb pro osoby se zdravotním hendikepem tam, kde služby buď nejsou dostupné či jen ve velmi omezené míře. Kvůli této územní nedostupnosti, specifikám cílových skupin a charakteru služeb chceme, aby byl kraj zadavatelem i investorem,“ doplnil Derner.

Ilustrační snímek.
Na silnice padal mokrý sníh. Nehody brzdily Výšinku, Harrachov je zavřený