Jako hrob budou dál mlčet členové komise, jež vybírala ředitele jaroměřské Střední řemeslné školy. Ani napodruhé totiž radou kraje neprošla prosba ombudsmana Stanislava Křečka, aby zbavila členy výběrové komise mlčenlivosti. O tento krok ji úřad veřejného ochránce práv požádal poté, kdy se na něj obrátila dlouholetá šéfka jaroměřského školského zařízení Jitka Kočišová. Ta se domnívá, že komise byla předpojatá vůči jejímu důchodovému věku a vybrala proto jejího protikandidáta. Rada o zbavení mlčenlivosti jednala opět tento týden na popud opozice. A opět vydala zamítavé stanovisko. „Pro byly pouze tři z osmi přítomných radních, ostatní tento návrh nepodpořili,“ řekl jeden z podporovatelů zbavení mlčenlivosti – hejtman Jiří Štěpán. „Mrzí mě to, chceme mít transparentní společnost a když o transparentnost žádáme, tak u některých kolegů narazíme,“ řekl hejtman a dodal, že další kroky v celé kauze teď budou záležet na postoji státního zástupce. Na něj se obrátila šéfka krajského školství Martina Berdychová, která se jako předsedkyně komise cítí poškozena probublávajícími informacemi o možné diskriminaci uchazečů a v polovině srpna podala trestní oznámení na neznámého pachatele. „Je to kvůli pochybnostem a spekulacím, které se objevují v médiích a zpochybňuje se v nich regulérnost konkurzního řízení,“ uvedla nedávno gestorka krajského školství, jež opakovaně odmítá, že by dlouholetá šéfka školského zařízení nemohla pokračovat na pozici ředitelky kvůli věku.

SŠ Jaroměř
Kraj se vzepřel ombudsmanovi. Do volby ředitele školy v Jaroměři mu prý nic není

Je to vměšování

Většina radních se i při druhém pokusu o zbavení mlčenlivosti ztotožnila s výkladem svého kolegy Rudolfa Cogana, který považuje prosbu ombudsmana za protiprávní. „Ombudsman není oprávněn zasahovat do věcí samosprávy,“ řekl při posledním jednání zastupitelstva Rudolf Cogan, jež byl spolu s Martinou Berdychovou členem posuzované výběrové komise. Podle Cogana navíc není veřejný ochránce práv nestranný. „Já jsem autorem myšlenky neprolamovat mlčenlivost, nepouštět do toho ombudsmana. Chci aby to vyšetřil orgán, který je skutečně nestranný a nestranický,“ uvedl před časem Cogan. S jeho názorem se i při druhém hlasování ztotožnil Václav Řehoř. „Při hlasování o tomto bodu jsem se zdržel hlasování. A to i z důvodů, které uvedl kolega Cogan, jež je v právu o státní správě velmi erudovaný. Bylo by to to vměšování do státní správy a tudíž by to v určitých ohledech mohlo být vnímáno jako narušení ústavního práva samosprávy,“ uvedl Václav Řehoř a dodal, že pokud by se mu na stůl dostal jiný právní rozbor, mohl by nad změnou postoje uvažovat.

„Během konkurzního řízení nikdo neměl připomínky k mé předložené koncepci, na všechny otázky jsem odpovídala se znalostí věci, nikdo mi neřekl, že říkám něco špatně. Za jediný důvod mého neúspěchu považuji věkovou diskriminaci,“ je přesvědčena ředitelka.
Letitá ředitelka se náhle stala nevhodnou, má podezření na věkovou diskriminaci

Jiný pohled

Po prvním odmítavém stanovisku se veřejný ochránce práv Stanislav Křeček nad krajským výkladem práv zhrozil. „Ombudsman je ze zákona nestranný a nezávislý a nesmí být členem žádné politické strany. U stížností nikdy nezkoumá jejich politické pozadí, ale posuzuje pouze možné porušení právních předpisů,“ uvedla po prvním zamítnutí a obvinění jejího šéfa z podjatosti tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková . Taková tvrzení jsou podle ombudsmana zcela mimo realitu, jsou nepravdivá a svědčí o neznalosti nebo účelové manipulaci s fakty. „Ombudsman podle zákona nesmí být členem žádné politické strany nebo hnutí, jeho prověřování stížností musí být nezávislé a nestranné. Platilo to pro všechny ombudsmany i jejich zástupce přede mnou a platí to i pro mne. Už osm let nejsem členem žádné politické strany,“ odmítl nařčení sám Stanislav Křeček. Po druhém zamítnutí prosby však už nechtěl celou kauzu komentovat. „Nebudeme komentovat politické rozhodnutí. Šetření celé kauzy však dál standardně probíhá a pan ombudsman vychází ze všech podkladů, které má. Pokud jde o jeho oprávnění žádat samosprávu, tak v oblasti diskriminace se působnost ombudsmana nevztahuje pouze na státní správu, ale i na samosprávu a soukromé subjekty,“ uvedla Iva Hrazdílková.