Po slavnostním zahájení pak následovalo jedenáct skladeb účastníků z Liberecka, Jilemnicka, Dvora Králové a Prahy, která slovem provázela známá rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová i neustálý potlesk návštěvníků na zcela zaplněných tribunách atletického stadionu.

Sotva skončily ukázky mužů a žen, mladších žáků a rodičů s dětmi, dorostenek a předškolních dětí, mraky neudržely vláhu nesenou od severozápadu Čech a začaly postupně skrápět cvičence dalších pěti skladeb tak, že už na Českou suitu v podání žen a závěrečnou skladbu mužů se už doslova valily proudy vody. Přesto nikdo z nich neopustil mokrý trávník, což diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem. „Mrzelo nás, že nakonec se nám omluvili představitelé Sokola z Prahy, nakonec i liberecký hejtman, který za sebe poslal svého zástupce Radka Cikla," postěžovala si v závěru jedna z organizátorek Hana Křivanová.

Podle starosty turnovského Sokola Milana Hejduka, se konal zdejší, v podstatě krajský slet, v Turnově proto, že město má k tomu nejlepší podmínky. Vedle nejstarší historie má k dispozici moderní stadion a odpovídající zázemí, navíc je zdejší jednota nejpočetnější (600 členů) a organizačně to bylo pro všechny nejjednodušší. Historie zdejšího Sokola je stará 150 let, protože jednota vznikla jen několik týdnů po pražské. Starosta Hejduk připomněl, že sokolovna byla postavena jako jedna z prvních takových deseti budov v zemi, a to díky nadšení Františka Pazelta a iniciátora sbírky Karla Mádleho. O rozvoj Sokola ve městě se pak čtyřicet let staral první starosta Matěj Koťátko a po něm mnozí další.

„Krajský slet jsme připravili jako generálku na červencový Všesokolský slet v Praze, kterého se cvičenci opět ve velkém počtu zúčastní. Jsem rád, že jsme mohli demonstrovat, že zdejší historie Sokola měla vliv na život celého Turnova. To se projevilo nejen velikým úsilím při přípravě akce, ale i obrovskou návštěvností lidí na jejím vyvrcholení, nakonec i ve finanční podpoře Libereckého kraje i řady místních firem," konstatoval Milan Hejduk, který si také s ostatními poctivě zacvičil a pak rovněž zmokl.

Otakar Grund