Křížek v Suchém dole září novotou.Opravu křížku a kamenného podstavce zajistilo trutnovské kamenictví Beneš. Obnovy se dočkal i německý nápis. Podobně jako na jiných drobných sakrálních památkách se i zde objevuje kuriozita svědčící o tom, že zhotovovitelé nejspíše neuměli číst, když zaměnili písmena d a b. Překlad uvedeného textu je: „Člověče, nechoď okolo bez pozdravu a pamatuj, že Ježíš je tvůj spasitel. Vybudován od Franze Fucknera a jeho manželkou Johannou v roce 1862.“   (rd, jm)