V Temném Dole, v sousedství infocentra Veselý výlet, začíná Křížová cesta na Starou horu. Turisty provede stejnojmennou osadou, která je jedním z nejzachovalejších souborů lidové architektury Krkonoš s řadou původních horských chalup. Cesta dále vede kolem Kaple svaté Anny, která patří mezi nejstarší náboženské objekty východních Krkonoš. Byla postavena Johanem Benschem a jeho manželkou Elizabetou v roce 1752. Rodina Benschova žila v chalupě č.10 poblíž kaple po staletí a chalupa zde stojí dodnes.  Křížová cesta vede ke kapli a pak dál na Starou horu od roku 1854 a končí u studánky, jejíž voda má podle pověsti léčivou moc. Při větrné kalamitě roku 1966 byla poškozena křížová cesta, studánka i socha anděla při 14. zastavení. Během několika dalších let vandalové kamenná zastavení poničili a svrhli do údolí.
V letech 1999 až 2001 místní lidé, přátelé galerie a infocentra Veselý výlet opravili původní kapličku, dřevěný kříž, jednotlivá zastavení Křížové cesty, kapli sv. Anny i samotnou cestu.

Vzhledem k tomu, že se z té původní nedochoval žádný obraz, rozhodli se zvolit moderní pojetí. Pro rekonstrukci oslovili pražského výtvarníka Aleše Lamra. Znalci Ježíšovy pouti ukřižování najdou v obrazech, zářících všemi barvami, symboly jednotlivých zastavení. Netradiční je i zvolená technologie. Výtvarník obrazy realizoval formou smaltových desek, které byly natrvalo zapuštěny v roce 2002.

(jm, www.hornimarsov.cz)