"Zpoplatnění krizové linky Horské služby nám přišlo nelogické, a proto jsme se rozhodli umožnit volání zdarma,“ vysvětlil ředitel Rezidenčního segmentu T-Mobile Juraj Bóna. Zároveň podotkl, že práci záchranářů operátor obdivuje. „Pokud by zvýhodnění přímé linky pomohlo zachránit byť jen jediný život navíc, budeme vědět, že krok měl smysl,“ dodal Juraj Bóna.

„Postoj operátora velice vítáme a věříme, že jednáním s dalšími mobilními operátory, které právě zahajujeme, nezůstane tato iniciativa osamocena,“ poznamenal statutární ředitel Horské služby František Hadáček. Krizová linka 1210 dosud odbavila tisíce hovorů. Horská služba má linku jako službu, která je v mobilních i pevných sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na jiné tísňové telefony.

„Když člověk, který potřebuje pomoc, na linku zavolá, systém ho přesměruje automaticky na dispečink Horské služby v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, s našimi záchranáři se bez problému spojí po přidání předvolby +420,“ popsal fungování čísla ředitel Hadáček. Dodal také, že telefonní čísla na oblastní dispečinky Horské služby samozřejmě stále fungují. Pokud někdo nepoužívá krizovou linku 1210, či nepoužije k přivolání pomoci mobilní aplikaci Záchranka, může nadále přímo kontaktovat zmíněné oblastní dispečinky.