Správa KRNAP loni povolila na obou trasách zkušební provoz s tím, že po roce vyhodnotí situaci. „Vyhrazení cyklotras Výrovka – Luční bouda a Zlaté návrší – Labská bouda považuji za jeden z našich nejvýznamnějších kroků v loňském roce,“ uvedl ředitel správy parku Jan Hřebačka. „Přes tento vstřícný postup se ukázalo, že naše obavy nebyly zbytečné. Část návštěvníků, zejména na trase k Labské boudě, pravidla nerespektovala,“ dodal ředitel

Ochranáři horské přírody přitom jasně deklarovali prostřednictvím informačních tabulí, že boudy jsou pro cyklisty hranicí, za kterou se na kolech prostě už nesmí.

Na Labské boudě byli neukáznění

„V oblasti u Luční boudy monitoring prokázal, že pouze deset procent cyklistů nelegálně přijelo nebo naopak pokračovalo na Úpské rašeliniště a Kozí hřbety. U Labské boudy však více než jedna třetina cyklistů nerespektovala schválený režim provozu a pokračovala nebo naopak přijela od pramene řeky. Řada cyklistů pak nelegálně využívala turistické chodníky směrem na Dvoračky, po hraně Labského dolu nebo přímo dolem,“ připomněl statistiky odborný referent Radek Drahný.

Ochranáři vzhledem k výsledkům rozhodli trasu na Labskou pro cyklisty povolit opět pouze na rok. „Zase budeme stav monitorovat a za rok se rozhodneme, zda povolení prodloužíme nebo ukončíme,“ doplnil Jan Hřebačka.

Součástí uvedeného monitoringu bylo také dotazníkové šetření k cykloprovozu, provedené mezi pěšími turisty.

U Labské boudy mělo 46,1 % (4 050) pěších návštěvníků na cyklistiku v dané oblasti kladný názor, 37,8 % naopak záporný a 16,2 % nevědělo. V oblasti u Luční boudy hodnotilo 67,8 % (3 823) návštěvníků cyklistiku kladně, 21 % (1 189) záporně a 11,2 % (634) nevědělo.