Jde o to vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svojí prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region.

„Cena je udělována jako výroční čestné ocenění zpravidla čtyřem osobnostem (3 + 1 in memoriam), které se významným způsobem zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a regionu Krkonoš v jakékoli oblasti občanského a profesního života, především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, záchrany lidí v horách a podobně," připomněl zásady mluvčí národního parku Radek Drahný. Dodal, že cena je čestná a není tedy spojena s žádnou finanční dotací.

„Je symbolizována diplomem a soškou s vyobrazením nejstarší známé podoby ducha hor Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga," dodal Radek Drahný.

Máte-li námět na laureáta z jakéhokoli oboru činnosti, kdo by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte své nominace do 15. 2. 2014 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, či e-mailem na adresu rdrahny@krnap.cz. Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

Ceny roku 2012

•Miroslav Klapka – první ředitel Správy KRNAP
•Miroslav Chadim – bývalý člen Horské služby
•Čestmír Klos – novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše
•Josef Šourek – botanik, in memoriam