Hlavním úkolem pro soutěžní týmy bylo navrhnout řešení obrovské návštěvnosti vrcholu Sněžky. Na prvním i druhém místě stanuly týmy z Biskupského gymnázia B. Balbína v Hradci Králové. Třetí místo obsadilo Gymnázium Vrchlabí.

Ekologická olympiáda je určena žákům středních škol a gymnázií. Krajského kola se zúčastnilo 11 týmů z osmi škol Královéhradeckého kraje včetně nováčka v soutěži Gymnázia Trutnov.

Tématem letošního školního roku byl „Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody", tedy problematika, pro kterou je Krkonošský národní park modelovým územím.

Týmy odpovídaly na čtyřicet testových otázek, jako například: proč nejsou vítány kamenné mužíky na Obřím hřebeni, co je oslizlák a zda legislativa dovoluje spát na Sněžce.

V doplňkové soutěži zkoušeli novou hledačku v klášterní zahradě ve Vrchlabí. Hledačky neboli questy jsou cestou, jak vyprovokovat návštěvníky k tomu, aby si sami zjišťovali informace o vybraném území. Zlatým hřebem soutěže pak bylo hledání návrhu na řešení obrovské sezónní návštěvnosti vrcholu Sněžky.

Nejlépe si vedl tým z Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové ve složení Jan Pražák, Vít Bureš a Daniel Pek. Na nižších příčkách se umístil druhý tým stejné školy a Gymnázium Vrchlabí. „Studenti se na problém přetížené Sněžky dívali docela jinak, než profesionální ochranáři. Pracovali třeba s kapacitou parkovišť v Peci pod Sněžkou nebo operativní regulací průchodnosti cest na Sněžku," řekl předseda odborné poroty, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP Jan Štursa. „K mnohým návrhům se ještě vrátíme a zkusíme je rozpracovat," potvrdil současný ředitel Jan Hřebačka, který akci ukončil předáváním cen.

Výherce krajských a celostátních kol jsou upřednostňováni při přijímacích zkouškách na vybrané univerzity v ekologicky zaměřených oborech. Celostátního kola Ekologické olympiády v červnu 2016 v Jizerských horách se zúčastní vítěz krajského kola.

Radek Drahný