„Tento, mezi evropskými národními parky unikátní krok, podtrhuje jednotnost celého území Krkonoš i dlouholetou spolupráci správ obou národních parků," uvedl k události mluvčí národního parku Radek Drahný.

„Krkonoše jsou jedno pohoří. Historicky jsme sice rozděleni státní hranicí, ale z hlediska ochrany přírody jsme přirozeně jedním územím. S kolegy na polské straně úzce a prakticky každodenně spolupracujeme, a já osobně si toho velice vážím," říká ředitel vrchlabské Správy KRNAP Jan Hřebačka.

„Spolupráce mezi oběma národními parky se začala prohlubovat v 90. letech. Pravda je, že tak živá spolupráce jako v několika posledních letech nikdy předtím nebyla. Nyní máme řadu společných projektů. Spolupracujeme ve vědeckém výzkumu, v ekologické výchově i v propagaci. Vytvoření společného loga KRNAP a KPN je pro mne jakýmsi završením spolupráce právě v oblasti propagace," konstatoval ředitel Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj.

„Do soutěže o grafický návrh loga KRNAP a KPN jsme přizvali pět českých a pět polských grafických studií. Jejich zadáním nebylo vytvořit úplně nové logo, ale naopak vyjít z tradice dosavadních log správ parků," přiblížil tvorbu znaku Radek Drahný.

Základní podmínkou pro zpracovatele byl kruhový tvar loga, mezikruží s textem Krkonošský národní park, respektive Karkonoski Park Narodowy pro polské území a označení MaB pro bilaterární biosférickou rezervaci Krkonoše/Karkonosze.

Co je společné, bylo plně využito

Další podmínkou byl motiv Sněžky z pohledu od Úpského rašeliniště, které je společné pro oba národní parky, jako jednotícího prvku.

Poslední podmínkou bylo zakomponování motivů vzácných krkonošských druhů rostlin hořce tolitovitého jako erbovní rostliny v Česku a zvonku českého pro Polsko. Pak už dostala slovo porota. A kdo v ní zasedl?

Externí odborníci Jiří Mikeš (lektor Vysoké školy ekonomické, bývalý ředitel Asociace reklamních agentur) a akademický malíř Bohumír Gemrot (ředitel Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Hollara). Nejvíce se zalíbily návrhy Davida Škodného a Zdeňka Žitného z královéhradeckého grafického studia 2123design. Ti jsou také autory nového loga. „Výměna starých znaků za staré bude probíhat postupně. Loga začneme používat nejprve v elektronické komunikaci," upozornil Radek Drahný.

Dvě kytičky značí symbol spolupráce

„Na výběru společného loga jsme se všichni shodli," komentoval zasedání hodnotící poroty ředitel Hřebačka. „Ideální je samozřejmě mít jen jeden motiv v logu, ale použití zvonku i hořce zcela v pořádku, protože je symbolické. Pohoří se skládá ze dvou částí, z českého a polského parku, proto je logické i užití dvou kytek. To je ten projev spolupráce, projev přátelství," dodal ředitel Hřebačka.