OPATŘENÍ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Město Dvůr Králové nad Lanem jako zřizovatel mateřských škol k uzavření všech pracovišť MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské. Toto opatření, které bylo projednáno i s ředitelkami obou zařízení a krizovým manažerem města, platí od pondělí 16. března do 31. března.

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem upravuje hodiny pro veřejnost. Otevřeno, včetně pokladny, bude pondělí 8.00 - 11.00 a středa 13.00 - 16.00. Mimo tyto hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen. “Apelujeme na občany a žádáme je, aby zvážili nezbytnost návštěvy městského úřadu a své úřední záležitosti vyřídili po konzultacích s příslušnými zaměstnanci buď telefonicky, nebo e-mailem, případně je odložili na pozdější dobu. Kontakty nalezte na stránkách www.mudk.cz. Upozorňujeme, že záležitosti, které nebudou vyhodnoceny jako bezodkladné, nebudou vyřízeny a žadatelé nebudou vpuštěni do prostor úřadu,” upozornila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.

Sběrný dvůr ve Dvoře Králové nad Labem bude uzavřen od středy 18. března.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou od 16. března od 8.00 uzavřena všechna pracoviště společnosti Městské vodovody a kanalizace pro veřejnost.

Pracoviště Finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem je od pondělí 16. března uzavřeno. V omezeném režimu bude fungovat pracoviště v Trutnově, kde bude podatelna otevřena v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hod. Omezen bude i provoz pokladen.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci ruší Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem od středy 18. března plánované výkony a operace a zavádí následující opatření. 

Pro vstup do nemocnice je povinností použít pouze hlavní vchod (u vrátnice);
Interní ambulance na poliklinice je od pondělí 16. března uzavřena až do odvolání;
Ostatní pracoviště na poliklinice (chirurgická a urologická ambulance, pracoviště rentgenu a rehabilitace) jsou od středy 18. března uzavřena (akutní ošetření/vyšetření je možné na příslušném pracovišti v nemocnici);
Urologická ambulance v Nové Pace proběhne naposledy ve středu 18. března;
Při potřebě vystavení receptu na pravidelně užívané léky je třeba kontaktovat příslušnou ambulanci v nemocnici, recept může být vystaven elektronicky a odeslán na mobilní číslo nebo e-mail.

Telefonní čísla na jednotlivé ambulance:

interní ambulance 499 300 637
chirurgická ambulance 499 300 638
urologická ambulance 499 300 619.
Nadále platí v městské nemocnici zákaz návštěv na všech odděleních.

Město Trutnov
Další opatření v Trutnově: uzavřené jesle a školky, otcové nesmí k porodu

OPATŘENÍ VRCHLABÍ

Městský úřad Vrchlabí zavádí tato omezení provozu: úřední hodiny jsou omezeny pouze na pondělí 8.00 – 11.00, středa 14.00 – 17.00, mimo úřední hodiny je objekt úřadu pro veřejnost uzavřen. V omezených úředních hodinách jsou prováděny pouze úkony, které nesnesou odkladu. “Ke komunikaci s úřadem využijte především telefonní a e-mailové spojení, kontakty jsou k dohledání na webových stránkách úřadu, nebo volejte ústřednu na tel. 499 405 311,která Vás přepojí na dané pracoviště. Písemná podání na úřad se přijímají pouze na podatelně (Zámek 1, přízemí). Máte-li na úřadě domluvenu schůzku, která nebyla odvolána, vpustí vás do objektu úřední osoba, která Vás k jednání pozvala,” uvedl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák. Za účelem prevence šíření nákazy budou zaměstnanci úřadu evidovat veškeré osoby, se kterými přišli do styku.

Na základě žádosti Městské policie se vedení města Vrchlabí dnes rozhodlo pozastavit, nejméně do 24.3.2020, placení na všech zpoplatněných parkovacích plochách v majetku města. “Věříme, že tohoto opatření nebude nikdo zneužívat a že budou parkoviště využívána výhradně k tomu, aby si občané mohli zařídit neodkladné záležitosti a nákupy v centru,” uvedl tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák.