Podle horské služby se v Krkonoších mohou vyskytnout laviny deskové i laviny z klouzavého sněhu. "Uvolnění laviny je možné již při malém zatížení," varují na webu záchranáři.

V některých případech je možné samovolné uvolnění lavin velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. "Nedoporučujeme vstupovat na svahy nad 35 stupňů. Zvýšená opatrnost je nutná také na svazích nad 30 stupňů," dodává web.

V lavinových katastrech, ke kterým patří Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, se mohou uvolnit laviny středních rozměrů, jež se většinou zastaví na svahu.