Velmi populární jsou v současnosti především tepelná čerpadla nejrůznějších typů. Od loňského roku tak je třeba vytápěna hasičská zbrojnice ve Studenci. Ekologické a úsporné zařízení, které čerpá energii z geotermálních vrtů, si hasiči mohli dovolit díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí a Evropské unie.

Pomocí osmi sto metrů hlubokých vrtů je rovněž vyhříván kulturní dům v Havlovicích. Od loňského listopadu je v provozu tepelné čerpadlo i v Lánově. Moderní technologie, jež funguje na podobném principu jako chladnička (přečerpává teplo z jednoho prostoru do druhého) zásobuje teplem novou halu lánovské školní tělocvičny. Teplo a elektrickou energii od letošního února zrovna tak vyrábí fermentační stanice v Úpici. Hlavním úkolem stanice, která přišla na 42 milionů korun, je však její schopnost zpracovávat bio odpad.

Velké zkušenosti se zpracováním biomasy má Elektrárna Poříčí a Teplárna ve Dvoře Králové, které jsou součástí Skupiny ČEZ. „Spalování biomasy je velmi šetrné k životnímu prostředí, protože je na rozdíl od spalování fosilních paliv CO2 neutrální. Biomasa prakticky neobsahuje síru a není tak zdrojem ani SO2 ve spalinách a má ve srovnání s hnědým uhlím pouze minimální obsah popela,“ vysvětluje Jaroslav Kužel, ředitel Elektrárny Poříčí a Teplárny ve Dvoře Králové.

Zatímco malé vodní elektrárny jsou na Trutnovsku dnes již běžnou záležitostí, objevují se pokusy i o další způsoby využití tzv. zelené energie. Fotovoltaickou elektrárnu využívající slunečního záření postavila soukromá osoba začátkem února v obci Borovnice. Elektrárna, jež je tvořena pětadvaceti panely Kyocera o výkonu 200 Wp, je napojena na rozvodnou síť. Fotovoltaickou elektrárnou, která působí hlavně coby názorný příklad využívání alternativních zdrojů, disponuje ZŠ Školní ve Vrchlabí, jejíž žáci zařízení získali v rámci projektu Slunce do škol.

Asi dosud nejméně využívána je v našem regionu větrná energie. O realizaci pěti větrníků měla v minulosti zájem jablonecká firma Juwi v Prosečném u Hostinného. Měření však ukázalo, že vítr v zde nemá dostatečný výkon. Roční testování větru naopak před časem odstartovalo v Bukovině u Čisté. „Na základě proměření a vyhodnocení se bude uvažovat o případné výstavbě. Mělo by se jednat o dvě větrné elektrárny,“ uvedl starosta Jiří Hanousek. Záměr na výstavbu tří stožárů větrných elektráren v Horní Brusnici si počátkem roku rozmyslela společnost ČEZ obnovitelné zdroje. Trojice větrníků by totiž mohla rušit signál z televizního převaděče. Výstavba větrníků nedopadla ani v Borovnici.