jedná o hnojivo. Jsou to v podstatě zbytky z kovové nádrže, spodní kal. Je v tom sice dusík a amoniak, ale nebezpečné by to být nemělo. Majitel barelů přislíbil, že se o nádrže s hnojivem postará, škoda na životním prostředí nevznikla,“ uvedl Diviš. Zemědělec složil nádoby u muničáku už v úterý, od středy z několika nádob vytékal jejich obsah.Vmístě jsou závory a hlídají ho strážníci.

Podle Martina Věcheta, který únik látky objevil, uložil v muničáku odpady člověk bez potřebných listin. „Neměl oprávnění nakládat s takovými látkami,“ řekl Věchet.