Občané města se už možná v příštím roce dočkají možnosti vykoupat se.
Zastupitelé města projednali záměr na přípravu výstavby koupaliště s využitím stávající plochy. Do října by měli dostat investiční záměr a rozhodnout o dalším postupu.
Je to významný posun, stávající koupaliště se nedá používat. V minulém roce se díky teplému létu zvýšil mezi občany zájem o nové bazény. K řešení zastupitelé přistoupili až letos. Koupaliště se stalo jedním z bodů většiny volebních programů.
„Léta se vedly debaty, zda se má stávající bazén částečně zasypat a na jeho místě udělat nový menší. Dnes je jasné, že to je jediná cesta nebo nebude venkovní koupaliště,“ sdělil starosta Karel Klíma.
Občané si uvědomují, že provoz podobného zařízení je finančně nákladný. „Všem je jasné, že to není pro rozpočet města žádný přínos, ale trvalý výdaj. Koupaliště se využívá tak čtyři měsíce,“ připomněl starosta.
Zajímavá varianta se, podle něj, jeví v možnosti nezasypat stávající velký bazén, ale využít jej jako přirozený amfiteátr pro některé akce v rámci léta. „Bylo by to jistě zajímavé obohacení infrastruktury města a příležitost pro všechny, kteří chtějí něco aktivně dělat i v kulturní oblasti,“ doplnil starosta Karel Klíma.