Do muzea v Boleslavci zapůjčili správci Krkonošského národního parku 16 skříňkových betlémů a 7 souborů takzvaných stavěcích betlémů. „Nejstarší skříňové pocházejí z první poloviny 19. století a jejich kompozice naznačují, že vzorem jim byl zámecký betlém hrabat Morzinů. Ten je dnes umístěný ve stálé expozici Krkonošského muzea ve Vrchlabí,“ popsala zapůjčené předměty Jana Sojková z tohoto muzea. „Naopak nejmladší ukázkou je pohyblivý betlém z 80. až 90. let dvacátého století, dílo řezbáře Ladislava Cermana z Dolní Kalné,“ dodala Sojková.

Mezi exponáty najdou návštěvníci betlémy lidové, betlémy budované s pomocí figur sériové produkce i ukázky z rukou uměleckých řezbářů. Ti, kteří zavítají v Boleslavci do Kutuzovy ulice 14, tak poznají bohatou, stále živou, krkonošské tradici. Výstava potrvá do 7. února 2010. Cílem projektu Via Fabrilis je podpora cestovního ruchu a zchování kulturních tradic v příhraničním ú­zemí.